Thai Software Directory : การศึกษา

ค้นหา :
PRODUCT
โปรแกรมวัดระดับไอคิว
โปรแกรมวัดระดับไอคิว
Price : 250.- บาท

โปรแกรมวัดระดับไอคิว

logo โปรแกรมวัดระดับไอคิว
  • ฝึกฝนและวัดระดับไอคิวด้วยตัวเอง เพื่อพัฒนาระดับไอคิวให้สูงขึ้น แบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่ ไอคิวเบรน เป็นแบบทดสอบด้านตรรกกะการคิดและวิเคราะห์
  • เหมาะสมสำหรับ: ผู้ใช้ทุกระดับ
  • ระบบปฏิบัติการ: Win 98, Me, 2000, XP
  • เสียงบรรยาย: ไทย